×
 • Home
 • Diensten
 • Nieuwe koers
 • Resultaat
 • Over mij
 • Contact
 • Handen en voeten geven aan koerswijziging

  Diensten

  Ik help directeur/bestuurders van organisatie die het lastig vinden handen en voeten te geven aan de nieuw gekozen richting. Ik doe dat door de medewerkers zelf aan het roer zetten. Dit leidt ertoe dat medewerkers meer werk doen en van hogere kwaliteit. Ze zijn bekend met de afgesproken werkwijze en ze voelen de ruimte daarvan af te wijken. Het management heeft grip op de zaak. Problemen worden op de werkvloer opgelost. De organisatie doet ertoe voor de klanten.

  • Zijn je medewerkers onvoldoende klantgericht?
  • Vind je het lastig de nieuw gekozen richting handen en voeten te geven?
  • Maak je je zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening in een afgeslankte organisatie?
  • Zijn er veel overleggen, maar weinig concrete resultaten?
  • Lukt het niet een échte verbeterstap te maken?

  Je kunt mij benaderen voor onder meer:

  • Interim-management
  • Projectleiding en programmamanagement
  • Structureren en versnellen van verbeterinitiatieven en innovaties
  • Procesoptimalisatie (o.b.v. lean-filosofie)
  • Integratie van bedrijven of afdelingen (post-fusie en overname integratie)
  • Organisatie-ontwerp en –inrichting (waaronder zelforganisatie/ zelfsturing)
  • Verandermanagement (naar klantgerichte en slagvaardigere organisatie)

  Ondernemerschap is waar ik op inzet

  Nieuwe koers

  Om een koerswijziging te laten slagen moet het beleid worden vertaald naar de uitvoering. Ik breng ambitie tot uitvoering.

   

  Waar ik goed in ben is het tot stand brengen van ander gedrag en nieuwe werkwijzen. Dit doe ik door mijn leiderschap in te zetten. Juist door faciliterend te zijn en vertrouwen te geven weet ik mensen te enthousiasmeren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te ontwikkelen. Ondernemerschap is waar ik op inzet.

   

  Verantwoordelijkheden leg ik laag in de organisatie. Ik stel prioriteiten en doorbreek de waan van de dag. Ik weet mensen respectvol te confronteren door ze een spiegel voor te houden. Samen met management en medewerkers structureer ik processen om efficiënter en effectiever te gaan werken. Ik zorg voor focus op continue verbetering en de borging daarvan. Zodat men niet alleen tijdens mijn aanwezigheid profiteert van de resultaten, maar ook lang na mijn vertrek.

  Op weg naar succes

  In elke rol hanteer ik vijf stappen, om te komen tot succes. Afhankelijk van de rol en opdracht wordt de verandering zichtbaar binnen 6 tot 12 maanden. Lang genoeg om de eerste resultaten te laten beklijven en kort genoeg om de organisatie weer snel in haar kracht te zetten. Samen zorgen we voor de beoogde verandering op een manier die past bij het karakter van uw organisatie.

  Met veel energie pak ik de dag-tot-dag operatie op. Ik verdiep mij in de werkzaamheden waar de mensen drukdoende mee zijn en bekijk dit in lijn is met de nieuwe richting. Parallel daaraan:

  Een grondige analyse van de situatie, op basis waarvan we een aanpak op verbetering bepalen. Die ontstaat door de vloer op te gaan, scherp te luisteren en te observeren, vragen te stellen aan alle betrokken mensen. Dit geeft een goed beeld van de voornaamste problemen en knelpunten binnen de organisatie en draagt direct bij aan zover mogelijk iedereen aan boord te krijgen en houden. Doorgaans heb ik binnen 4 tot 6 weken een helder beeld.

  Samen vertalen we de visie en strategie naar een concrete uitvoering en concreet gedrag. In dit proces wordt commitment gecreëerd en wordt de basis gevormd voor een gedragen aanpak van de verandering.

  In deze fase richt ik mij op de uitvoering, de vertaling van het beleid naar de operatie en het bijbehorende nieuwe gedrag. De acties kunnen zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Focus op het hoofddoel en stellen van prioriteiten
  • Ontwikkelen van leiderschap
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen
  • Leren de klant centraal te stellen
  • Constructief overleggen en doorbreken van de waan van de dag
  • Procesverbeteringen doorvoeren
  • Meten van resultaten en inrichten van rapportages
  • Verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen
  • Randvoorwaarden op orde brengen
  • Organisatie aanpassingen en taken en verantwoordelijkheden beleggen

  In deze stap zullen worden de meeste successen bereikt en vindt de voornaamste verandering onder de medewerkers plaats.

  In deze laatste stap worden alle verbeteringen geborgd in de organisatie zodat de verandering standhoudt. Door de systematiek en afspraken goed te beleggen kan de organisatie uit zichzelf blijven verbeteren en kritisch naar zichzelf blijven kijken. Alleen dan spreek ik over een koerswijziging.

  Problemen worden op de werkvloer opgelost

  Resultaat

  Na afronding van de opdracht kun je erop rekenen dat:

  • Managers en directeuren weer grip op de zaak hebben
  • Medewerkers bekend zijn met de afgesproken werkwijze en ze voelen de ruimte om daarvan af te wijken
  • Medewerkers tijd, energie en vaardigheden hebben om problemen samen op te lossen
  • Medewerkers meer werk van hogere kwaliteit verzetten
  • Klanten zich geholpen voelen

  Benieuwd naar concrete, meetbare voorbeelden?

  Hieronder enkele concrete voorbeelden van meetbare resultaten van de afgelopen jaren.

  Gemiddelde leegstand van huurwoningen gereduceerd met 8 dagen door betere beheersing van de werkvoorraad, meer standaardisatie en betere samenwerking.

  Klanttevredenheid binnen 4 maanden verhoogd van 7,5 naar 8,1 door betere werkafspraken, ander gedrag en meer ruimte voor de medewerkers om te handelen.

  Blijvende financieel resultaat verbeterd met €1,1 miljoen binnen 12 maanden door Lean-processen en meer zakelijke benadering van de bedrijfsvoering (omzet van €35 miljoen). Hierdoor kwam het bedrijf uit de rode cijfers. Tevens een verbetering voor de klanten door duidelijke verwachtingen en leveren conform afspraak.

  Gemiddelde huurachterstand van zittende huurders teruggebracht met €400.000 per jaar door een nieuw proces, betere werkafspraken en betere samenwerking.

  Door performance optimalisatie een blijvend financieel resultaat van €2,5 miljoen binnen 9 maanden gerealiseerd. Verbetering van het netto resultaat van 40%. Dit in combinatie met een betere dienstverlening: afspraak = afspraak en doorlooptijden verkort.

  Vernieuwing van dienstverlening gerealiseerd. Passage uit het jaarverslag 2013 van de zorgaanbieder: ‘De gemeente Rotterdam heeft in de aanbesteding een nieuwe werkmethode geïntroduceerd. Per deelgemeente wordt slechts één aanbieder actief. Inwoners krijgen geen indicatie voor uren huishoudelijke zorg, maar een indicatie waarin het resultaat (“schoon huis’) wordt weergegeven. De zelfredzaamheid van de klant moet optimaal benut worden. Om het resultaat te behalen, moet de zorgaanbieder naast professionele hulp, vrijwilligers in zetten. De financiële vergoeding is tegelijk fors beperkt. […. ] Het project is gestart op 22 april 2013 en eind 2013 heeft HZ deze nieuwe dienstverlening operationeel in de drie genoemde deelgemeenten en met gebruik van een nieuw ICT-platform.’

  Opdrachtgevers

  Verbeteren en kritisch blijven kijken

  Over mij

  Als marineofficier heb ik al vroeg in mijn carrière veel ervaring opgedaan met leidinggeven. In mijn jaren als consultant en projectmanager heb ik processen en organisaties snel leren analyseren en optimaliseren. Daarnaast heb ik ruim 20 jaar ervaring in het aansturen van professionals, operationele teams en ondersteunende diensten. Als interim-manager weet ik deze ervaringen goed te combineren.

   

  &kool interimmanagement en advies heb ik opgestart om vanuit mijn eigen expertise te kunnen werken aan verandering en verbetering in organisaties. In de afgelopen jaren heb ik mij voor verschillende sectoren ingezet bij zorgorganisaties en woningbouwcorporaties. Mijn focus ligt op organisaties met een maatschappelijke opdracht.

  Focus op het hoofddoel en stellen van prioriteiten

  Bezoekadres

  De Loft Lisse

  De Loft Lisse

  Heereweg 345

  2161 CA Lisse

   

  06 422 322 32

  info@enkool.nl

  Linkedin

  KVK nummer: 61873810


   [recaptcha]